Financiële begrippenlijst
Wat is een loonadministratie precies?

De loonadministratie bestaat uit verschillende formulieren en berekeningen. Denkt u aan een loonstaat, loonstrook en de jaaropgaaf. Deze kunnen van belang zijn om het loon en verschuldigde bedragen te berekenen, zoals loonbelasting en pensioenafdrachten. Ook andere beloningen zoals afdrachtsverminderingen, eindheffingen en verstrekkingen en onkostenvergoedingen moet u zo administreren, dat het overzicht uit de computer direct helder is. Let op: U moet de gehele loonadministratie van een jaar daarna nog zeven jaren bewaren. Wanneer wij die voor u bijhouden, doen wij dat ook.

Wat is Nmbrs HR en payroll processen?

Nmbrs is het loonadministratiepakket dat wij gebruiken voor onze werkzaamheden. Een belangrijk voordeel is dat HR goed gekoppeld is met de salarisadministratie. Verder biedt het veel digitale mogelijkheden, zoals online meekijken. U kunt ook zelf werknemers en mutaties invoeren. Wij kijken dan met u mee ter controle en bellen u bij vragen of voor een advies.

Wat betekent Wet Arbeidsmarkt in Balans?

De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) is in het leven geroepen om de arbeidsmarkt nog beter te reguleren. Het is een aanpassing van de eerder ingevoerde Wet werk en zekerheid (WWZ). De nieuwe regels uit de WAB moeten het voor werkgevers aantrekkelijker maken om mensen in vaste dienst te nemen.

De WAB is per 1 januari 2020 van kracht en bevat een reeks samenhangende maatregelen die in verschillende categorieën zijn onder te verdelen: ontslagrecht, flexibele arbeid en WW-premie. Wij helpen u graag met achtergrondinformatie en de betekenis van de wet voor uw onderneming.

email icon

Stuur een mail naar
contact@youraa.nl

Heb je vragen? Neem vrijblijvend contact op

Hoe kunnen we je het beste van dienst zijn? Door jouw bedrijf echt te leren kennen, door bij je langs te komen als we afspreken, door achter de cijfers te kijken naar jouw markt en ondernemerschap. We willen weten wat er bij je speelt, wat je plannen zijn. En dan krijg je van ons wat je als ondernemer nodig hebt. Cijfers die kloppen, advies dat staat en services waar je altijd op kunt rekenen. Van samenstellen jaarrekening en verklaringen tot en met loonadministratiefiscaal advies en financiële planning.

Adres

Havinghastraat 32
1817 DA Alkmaar

Documenten

Contact

Tel: 072-5140680
Mail: contact@youraa.nl

Openingstijden

Ma t/m Vr
09.00 - 17.00

Volg ons op social media
© Dutch media lab